Генерален секретариат 

Задачите на секретариата са да координира законодателната работа и да организира пленарните сесии и други заседания. Секретариатът също така осигурява техническа и експертна помощ на парламентарните органи и на членовете на Парламента в подкрепа на изпълнението на техните задължения. Европейският парламент трябва да осигури многоезичното протичане на пленарните сесии и други заседания.

Организационната структура на Генералния секретариат, както и вътрешните правила относно административното положение на длъжностните лица и другите служители се определят от Бюрото. В Генералния секретариат работят предимно длъжностни лица от всички държави-членки на Европейския съюз, наети с конкурс. Те са в служба на Европейския парламент.

Contact: 

 • Брюксел 
  Contact data:  
  • Address:

   Rue Wiertz 60 - Wiertzstraat 60
   B-1047 Bruxelles - B-1047 Brussel
   Building: SPAAK 11B11

  • +32 2 28 4 21 11 (BE) 
 • Люксембург 
  Contact data:  
  • Address:

   Plateau du Kirchberg
   B.P. 1601
   L-2929 Luxembourg
   Building: ADENAUER 07A002

  • +352 4300 2 (LU) 
 • Страсбург 
  Contact data:  
  • Address:

   1, Avenue du Président Robert Schuman
   CS 91024
   F-67070 Strasbourg cedex
   Building: WEISS 14056

  • +33 3 88 17 40 02 (FR)