Podpora demokracie na celém světě 

Sudan 

Evropský parlament podporuje demokracii na celém světě.

Jedním z jeho hlavních úkolů, stanoveným v zakládajících smlouvách EU, je aktivní podpora mezinárodního úsilí Evropské unie při prosazování demokracie a lidských práv.

Z této činnosti mají prospěch i občané EU, neboť spravedlivější a stabilnější svět znamená jejich silnější postavení v domovském státě.

Zvláštní skupina

Evropský parlament vytvořil zvláštní skupinu poslanců a poslankyň EP, kteří dohlížejí na činnost Parlamentu v oblasti demokracie za hranicemi EU.

Tato skupina, k jejímž členům patří i předsedové a předsedkyně několika souvisejících výborů, zajišťuje, aby bylo veškeré úsilí jejich kolegů a kolegyň v této oblasti soudržné a účinné.

Sledování voleb

Protože volby budují demokracii a zvyšují důvěru veřejnosti ve státní instituce, je Evropský parlament odhodlán podporovat svobodné a spravedlivé volby.

Parlament provádí sledování voleb v zemích mimo EU již více než 30 let. Do států po celém světě již odcestovalo více než 170 krátkodobých delegací pro sledování průběhu voleb.

Cílem mnoha z těchto úkolů je posilovat dlouhodobější sledovací projekty organizované EU a Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Když se do tohoto úsilí zapojí poslanci a poslankyně EP, přinášejí s sebou přímo získané znalosti týkající se politických kampaní a volebních procesů. To dodává konečnému hodnocení na důvěryhodnosti – a viditelnosti.

Mediace a podpora dialogu

EU se snaží předcházet konfliktům dříve, než nastanou, zasahovat, když vypuknou krize, a podporovat mír a demokracii, když konflikty utichnou.

Poslanci a poslankyně EP k tomuto úsilí přispívají tím, že:

  • hrají zprostředkovatelskou úlohu mezi poslanci a poslankyněmi zahraničních parlamentů,
  • napomáhají politickým stranám konfliktům předcházet,
  • podporují dialog mezi politickými stranami a budování konsenzu,
  • organizují mezinárodní akce zaměřené na mediaci a předcházení konfliktům.

Posilování jiných parlamentů

Evropský parlament zajišťuje programy pro parlamenty a jejich poslance a poslankyně na celém světě.

Podpůrné programy se zaměřují na země v sousedství EU a na některé země v Africe, Asii a Latinské Americe, jakož i na regionální parlamenty.

Cílem těchto programů je:

  • posilovat hlavní funkce parlamentů – tj. zastupování občanů, dohled nad vládou a tvorbu zákonů,
  • reformovat parlamentní instituce,
  • sdílet osvědčené parlamentní postupy.

Evropský parlament také oslovuje budoucí generace volených zástupců a zástupkyň.

Zaměření pozornosti na jihovýchodní Evropu

Evropský parlament má zvláštní program pro turecký parlament a pro parlamenty v zemích západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Severní Makedonie, Černá Hora, Srbsko a Kosovo).

Posilování vnitrostátních parlamentů v regionu a podpora jejich vzájemné spolupráce vedou k rozvoji regionální demokracie. Hrají rovněž úlohu v procesu rozšiřování EU, který vyžaduje, aby země přistupující k EU disponovaly silnými demokratickými institucemi.

Programů Evropského parlamentu využívají místní poslanci a poslankyně a státní úředníci a úřednice.