Obrana lidských práv za hranicemi EU 

Evropský parlament je výrazným a trvalým obráncem lidských práv, a to i za hranicemi EU.

Nositel Sacharovovy ceny Nelson Mandela se setkává s předsedkyní EP Simone Veilovou v Evropském parlamentu ve Štrasburku. 

Evropský parlament i EU jako taková vyzvaly všechny státy k provádění Všeobecné deklarace lidských práv i dalších smluv v oblasti lidských práv.

Parlament se rovněž snaží zajistit, aby byla veškerá mezinárodní činnost EU – včetně obchodu i pomoci – v souladu s jejími zásadami týkajícími se lidských práv.

Po mnoho let byly ústředními tématy trest smrti a mučení. V posledních letech zahrnuje seznam otázek, které Parlament znepokojují, i obchodování s lidmi, digitální práva a další témata.

Mnoho hlasů

Předseda nebo předsedkyně Evropského parlamentu se k případům porušování práv vyjadřuje ve veřejných prohlášeních a na schůzích.

Na případy porušování lidských práv upozorňují i Výbor pro zahraniční věci a podvýbor pro lidská práva, které ostatním poslancům a poslankyním EP napomáhají zaměřovat se v diskusi na podstatná témata.

A všichni poslanci a poslankyně EP přikládají ruku k dílu během čtvrtečních odpolední při zasedání Parlamentu ve Štrasburku. Ta jsou vyhrazena rozpravám a „naléhavým usnesením“ o lidských právech.

Toto úsilí má své výsledky.

Některé vlády přehodnotily své jednání, včetně udělování trestu smrti. A některé vnitrostátní parlamenty změnily právní předpisy, které Parlament kritizoval ve svých usneseních, nebo zanechaly jejich projednávání.

Sacharovova cena

Evropský parlament každoročně udílí Sacharovovu cenu za svobodu myšlení osobám nebo organizacím, které bojují za lidská práva a základní svobody.

Během třiceti let své existence upozornila tato cena na takovéto zápasy na pěti kontinentech.

V některých případech ocenila ty, kteří trpěli, protože se rozhodli bojovat za svobodu ve své vlasti.

Tak tomu bylo u laureáta za rok 2015 – blogera Ráifa Badawího, který byl v Saúdské Arábii uvězněn za obranu svobody projevu.

Stejně tak tomu bylo i u ceny za rok 2017, která byla udělena demokratické opozici ve Venezuele, a to i stovkám politických vězňů v této zemi.

V jiných letech vyslovila cena uznání lidem, u zrodu jejichž činnosti v oblasti lidských práv stála osobní – a někdy i bolestivá – zkušenost.

Laureát za rok 2014, jímž je lékař z Demokratické republiky Kongo Denis Mukwege, řekl, že na problémy žen, které byly během války znásilněny a týrány, „narazil náhodou“. Od toho okamžiku zasvětil svůj život léčbě více než 40 000 žen v nemocnici ve svém rodném městě a na tento problém upozorňuje i mezinárodní veřejnost.

Dr. Mukwege a všichni ostatní laureáti a laureátky zůstávají propojeni prostřednictvím Sítě nositelů Sacharovovy ceny, díky které jsou také za účelem větší spolupráce v otázkách lidských práv v kontaktu s poslanci a poslankyněmi EP a občanskou společností.