Z dění v minulosti 

Evropský parlament v průběhu let výrazně proměnil svou podobu. Neustále mu přibývaly další pravomoci a nabýval tak na významu. Zatímco jeho předchůdce – parlamentní shromáždění - byl pověřen pouze dohledem, dnešní Evropský parlament je jediným přímo voleným orgánem EU, který má za úkol reprezentovat zájmy lidí. Nejenže tvaruje nové právní předpisy a rozhoduje o nich, ale je také zodpovědný za dohled nad institucemi EU a prosazování lidských práv v Evropě i za jejími hranicemi. Tato část vám ukáže, jak se Parlament měnil v průběhu doby.

Předchozí volby 

Poslanci a poslankyně EP jsou v celé EU voleni v přímých volbách již od roku 1979. Podívejte se na výsledky posledních voleb a na historické údaje o politickém složení Parlamentu, volební účasti a podílu žen zvolených do funkce poslankyň EP.

EP a Smlouvy 

Změny provedené v evropských Smlouvách vedly k postupnému zvýšení pravomocí Parlamentu. Přečtěte si o vývoji primárního práva EU a jeho vlivu na Parlament.

Archiv Evropského parlamentu 

Projděte si historické zdroje, články a studie a objevte, jak Parlament přispěl k evropské integraci.

in the past    
 

Archiv Evropského parlamentu

Archiv Evropského parlamentu je oficiálním místem pro uchovávání dokladů tohoto orgánu od jeho zřízení v roce 1952. Uložené sbírky dokumentují legislativní, politickou a administrativní činnost Parlamentu.