Smlouva Euratom 

Paul-Henri Spaak a Jean-Charles Snoy et d’Oppuers při podpisu Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM) 25. března 1957 

Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii

Dne 25. března 1957 byly podepsány dvě smlouvy – Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (EHS) a Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom). Mezi hlavní cíle Smlouvy Euratom patří:

  • podpora výzkumu a šíření technických informací
  • zavedení jednotných bezpečnostních norem na ochranu veřejnosti i pracovníků v tomto odvětví
  • napomáhání výzkumu
  • předcházení využívání civilních jaderných materiálů k jiným účelům, zvláště vojenským

Význam této smlouvy se jasně ukazuje v kontextu rozšíření. Jaderná energie je pro řadu zemí východní Evropy důležitým zdrojem elektrické energie, ale bezpečnostní normy v místních jaderných elektrárnách a úroveň ochrany veřejnosti a pracovníků nejsou vždy dostačující. Smlouva Euratom tak poskytuje rámec pro podporu ze strany EU.

  • Místo podpisu: Řím (Itálie) dne 25. března 1957
  • Vstup v platnost: 1. ledna 1958