Smlouva o Evropské unii / Maastrichtská smlouva 

Smlouva o Evropské unii, rovněž označovaná jako Maastrichtská smlouva, a kolem ní podpisy dvanácti ministrů zahraničí a financí členských států  

Smlouva o Evropské unii byla podepsána v Maastrichtu za přítomnosti předsedy Evropského parlamentu Egona Klepsche. Podle Smlouvy je Unie založena na Evropských společenstvích (první pilíř) a dvou dalších oblastech spolupráce (druhý a třetí pilíř), což je společná zahraniční a bezpečnostní politika a spravedlnost a vnitřní věci.

Vstupem Smlouvy o Evropské unii v platnost se z Evropského hospodářského společenství stalo Evropské společenství. Pravomoci Evropského parlamentu se rozrostly díky zavedení postupu spolurozhodování a rozšíření spolupráce.

Podle nové Smlouvy má Evropský parlament pravomoc vyzvat Komisi k předložení legislativního návrhu ve věcech, které podle názoru Parlamentu vyžadují vznik právního předpisu Společenství. Evropský parlament také nově schvaluje celou Komisi a jmenuje evropského veřejného ochránce práv.

  • Místo podpisu: Maastricht (Nizozemsko) dne 7. února 1992
  • Vstup v platnost: 1. listopadu 1993