Jednotný evropský akt 

Podpisová strana Jednotného evropského aktu 

První mezivládní konference zahájila činnost dne 9. září 1985 pod vedením Itálie a jejím výsledkem bylo přijetí Jednotného evropského aktu dne 28. února 1986 v Bruselu.

Jednotným evropským aktem byly pozměněny smlouvy o založení Evropských společenství a byla zavedena evropská politická spolupráce. Po vstupu Jednotného evropského aktu v platnost se začalo oficiálně používat označení Evropský parlament (které Shromáždění užívalo od roku 1962). Zavedením postupu spolupráce a souhlasu.do Jednotného evropského aktu také vzrostly legislativní pravomoci Evropského parlamentu.

  • Místo podpisu: Lucemburk (Lucembursko) dne 17. února 1986 a Haag (Nizozemsko) dne 28. února 1986
  • Vstup v platnost: 1. července 1987