Lisabonská smlouva 

Mezivládní výbor pověřený přípravou Evropské reformní smlouvy zahájil činnost v Lisabonu dne 23. července 2007 (Evropský parlament zastupovali Elmar Brok, Enrique Barón Crespo a Andrew Duff). Znění smlouvy bylo schváleno na zasedání hlav států a předsedů a předsedkyň vlád v Lisabonu ve dnech 18.–19. října 2007. Lisabonská smlouva byla podepsána za přítomnosti předsedy Evropského parlamentu Hanse-Gerta Pötteringa dne 13. prosince 2007 poté, co předsedové Evropského parlamentu, Komise a Rady vyhlásili v Parlamentu Listinu základních práv EU.

Dne 19. února 2008 Lisabonskou smlouvu schválil Evropský parlament (zpráva R. Corbetta a I. Méndeze de Viga). Podle Lisabonské smlouvy má Parlament pravomoc jmenovat předsedu nebo předsedkyni Evropské komise na základě návrhu Evropské rady, který zohledňuje výsledky voleb do Evropského parlamentu. Postup spolurozhodování se dále rozšiřuje na nové oblasti a stává se „řádným legislativním postupem“.

Podpis Lisabonské smlouvy 

Smlouva tak s několika výjimkami staví Evropský parlament coby zákonodárný orgán na stejnou úroveň s Radou v oblastech, kde tomu tak dosud nebylo, zejména při stanovování rozpočtu EU (Parlament je zcela rovný Radě), v zemědělské politice a v otázkách spravedlnosti a vnitřních věcí.

Smlouva vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009 poté, co ji ratifikovalo všech 27 členských států.

  • Místo podpisu: Lisabon (Portugalsko), 13. prosince 2007
  • Vstup v platnost: 1. prosince 2009