Římská smlouva (EHS) 

Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství

Dne 25. března 1957 byly podepsány dvě smlouvy – Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (EHS) a Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom). V obou nových Společenstvích přijímala rozhodnutí Rada na základě návrhu Komise. Parlamentní shromáždění se rozrostlo na 142 poslanců. Evropské parlamentní shromáždění poprvé zasedalo v následujícím roce, dne 19. března 1958. Římskými smlouvami bylo konkrétně stanoveno, že poslanci a poslankyně budou voleni v přímých volbách (to se realizovalo v roce 1979).

  • Místo podpisu: Řím (Itálie) dne 25. března 1957
  • Vstup v platnost: 1. ledna 1958