Environmentální systém řízení - EMAS 

EMAS je systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí (EMS) používaný Evropským parlamentem v souladu s normami ISO 14001:2004 a nařízením EMAS (ES) č. 1221/2009.

Evropský parlament uznává, že jeho povinností je kladným způsobem přispět k dlouhodobému cíli udržitelného rozvoje, a to nejen prostřednictvím své politické role a své úlohy v zákonodárných postupech, ale v souvislosti se svým působením a s rozhodnutími, která každodenně přijímá.

Předsednictvo proto zahájilo v Parlamentu projekt EMAS rozhodnutím ze dne 19. dubna 2004. Předseda a generální tajemník podepsali politiku životního prostředí Parlamentu, která obsahuje hlavní linie jeho vlastního systému řízení z hlediska ochrany životního prostředí, který zahrnuje:

  • snížení emisí oxidu uhličitého
  • podpora účelného využívání energií, vody a papíru a omezení tvorby odpadu
  • zapracování pravidel pro ochranu životního prostředí do řízení o zadávání zakázek
  • zajištění odpovídajícího chování a uvědomělosti prostřednictvím školení a zvyšování povědomí
  • přijetí preventivních opatření proti znečišťování
  • zajištění shody s nezbytnými požadavky
  • poskytování dostatečných zdrojů na systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí v Parlamentu
  • podporu transparentní komunikace a dialogu

V roce 2007 byl proveden první externí audit a Evropský parlament obdržel certifikaci ISO 14001.2004 a nyní získal registraci EMAS v Bruselu, Lucemburku a ve Štrasburku.

EMAS tím, že spoléhá na uvědomělost každého jednotlivého zaměstnance a poskytuje podporu veškeré činnosti, vytváří Evropskému parlamentu rámec pro šetření zdroji pro příští generace.

Pokud chcete získat další informace, obraťte se na tým EMAS prostřednictvím následující e-mailové adresy:

Contact: