Organizace 

Poslanci a poslankyně EP mohou v rámci své parlamentní činnosti vykonávat různé úlohy a být členy různých formálních či neformálních seskupení v Parlamentu. Zde je přehled.

Jednací řád

Na základě článku 232 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) vydal Evropský parlament svůj vnitřní jednací řád. Tento řád obsahuje veškerá pravidla vnitřního uspořádání a fungování Parlamentu.