Výbory v Evropském parlamentu 

Poslanci a poslankyně jsou rozděleni do několika specializovaných stálých výborů, aby mohli provádět přípravné práce pro plenární zasedání Parlamentu. Parlamentních výborů je 20. Výbor sestává z 25 až 90 poslanců a poslankyň EP a má svého předsedu či předsedkyni, předsednictvo a sekretariát.

Politické složení výborů odráží složení plenárního shromáždění. Výbory vypracovávají legislativní návrhy a zprávy z vlastního podnětu, předkládají k nim pozměňovací návrhy a hlasují o nich.

Projednávají návrhy Komise a Rady a v nutných případech vypracovávají zprávy, které se předkládají na plenárním zasedání.

Parlament může rovněž zřizovat dočasné výbory zabývající se konkrétními otázkami a vyšetřovací výbory, které prošetřují porušování nebo špatné uplatňování právních předpisů Společenství.