Delegace Evropského parlamentu 

Delegace Evropského parlamentu jsou oficiální skupiny poslanců EP, které udržují a prohlubují vztahy s parlamenty zemí, regionů nebo organizací mimo EU.

Delegace tak jménem Parlamentu navazují primární kontakt s jinými zákonodárnými sbory doma i v zahraničí.

Delegace ve spolupráci s výbory a poslanci EP podporují demokracii a lidská práva za hranicemi EU a posilují postavení Evropského parlamentu.

V rámci parlamentní diplomacie, která spočívá v pravidelných rozhovorech s partnery, rovněž propagují EU obecně a vyzývají své partnery k respektování hodnot a zájmů EU.

Existuje několik typů delegací: delegace ve formálních meziparlamentních výborech, delegace ve vícestranných parlamentních shromážděních a delegace pro vztahy s jinou zemí nebo skupinou zemí.