Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu 

Evropský parlament sestává ze 705 poslanců a poslankyň zvolených v 27 členských státech rozšířené Evropské unie. Od roku 1979 jsou poslanci a poslankyně EP voleni ve všeobecných a přímých volbách na pětileté funkční období. Každá země si volí způsob, jakým volby probíhají, musí však zaručit rovnost žen a mužů a tajné hlasování.

Všichni poslanci a poslankyně v jednacím sále na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku 

Poslanci a poslankyně EP jsou voleni podle zásady poměrného zastoupení. Počet křesel je přidělován podle počtu obyvatel každého členského státu.

O něco více než třetinu poslaneckých funkcí zastávají ženy. Poslanci a poslankyně EP tvoří uskupení na základě své politické, nikoli státní příslušnosti.