Politické skupiny v Evropském parlamentu 

Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu tvoří politické skupiny – nejsou organizováni podle státní, ale podle politické příslušnosti. V Evropském parlamentu je v současnosti 7 politických skupin.

K utvoření politické skupiny je třeba 23 poslanců a poslankyň a musí v ní být zastoupena nejméně čtvrtina členských států. Poslanci a poslankyně nemohou patřit k více než jedné politické skupině.

Někteří poslanci a poslankyně nepatří do žádné politické skupiny – jsou tzv. nezařazenými poslanci a poslankyněmi.

Politické skupiny v Evropském parlamentu

Každá politická skupina se stará o svou vnitřní organizaci – jmenuje svého předsedu nebo předsedkyni (či dva spolupředsedy nebo spolupředsedkyně, jak tomu je u některých skupin), předsednictvo a sekretariát.

V jednacím sále jsou poslancům a poslankyním přidělena místa podle jejich politické příslušnosti, zleva doprava, po dohodě předsedů a předsedkyň skupin.

Před každým hlasováním na plenárním zasedání projednávají politické skupiny zprávy z parlamentních výborů a předkládají k nim pozměňovací návrhy.

O postoji, který politická skupina zaujme, se rozhoduje dohodou v rámci skupiny. Žádný poslanec ani poslankyně nesmí být nuceni hlasovat určitým způsobem.