Předseda nebo předsedkyně Evropského parlamentu 

Předseda nebo předsedkyně je volen/a na dva a půl roku, tj. na polovinu volebního období Parlamentu, a jeho/její funkční období může být prodlouženo. Zastupuje Evropský parlament navenek a ve vztazích s ostatními orgány a institucemi EU.

Dohlíží na práci Parlamentu a jeho jednotlivých složek i na rozpravy na plenárním zasedání a dbá na to, aby byl dodržován jednací řád Parlamentu.

Na začátku každého zasedání Evropské rady předkládá předseda nebo předsedkyně Evropského parlamentu stanovisko Parlamentu a jeho či její připomínky ke konkrétním bodům na pořadu jednání a k dalším tématům. Uvádí svým podpisem v platnost rozpočet Evropské unie poté, co jej přijal Parlament.

Podepisuje také společně s předsedou Rady veškeré legislativní akty přijímané řádným legislativním postupem.