Rozpočet: Jak Evropský parlament optimálně využívá své roční financování 

Parlament může podporovat práci svých poslanců a poslankyň a fungovat ve 24 různých jazycích díky svému ročnímu rozpočtu. Ten představuje jednu pětinu celkových administrativních výdajů všech orgánů a institucí EU, což tvoří pouze 1,2 % souhrnného rozpočtu EU. Naprostá většina finančních prostředků EU je investována přímo v členských státech.

Rozpočet Evropského parlamentu na rok 2024

Rozpočet Evropské unie

Tento rozpočet zahrnuje:
 • 94% : Operační rozpočet Evropské unie ( Financování politik prováděných na úrovni EU )
 • 6% : Správní rozpočet evropských orgánů a institucí ( Rozpočet Evropského parlamentu z něj tvoří 1/5. )

Rozpočet Evropského parlamentu

Rozpočet Parlamentu tvoří 1% souhrnného rozpočtu EU

 • politická činnost:

  • poslanci : 20%
  • činnosti politických skupin / stran / nadací : 6%
 • provozní náklady:

  • IT : 8%
  • budovy : 11%
  • správa : 3%
 • zaměstnanci:

  • smluvní zaměstnanci a jazykové služby : 8%
  • výdaje na zaměstnance : 34%
  • ostatní výdaje související se zaměstnanci : 3%
 • komunikace:

  • komunikace : 7%

Tyto kategorie uvádí generální tajemník ve své zprávě předsednictvu Parlamentu o předběžném návrhu odhadu příjmů a výdajů.

V důsledku zaokrouhlení údajů nemusí celkový součet činit 100 %.

Jak se rozhoduje o rozpočtu

Postup sestavování rozpočtu Evropského parlamentu obvykle začíná v únoru. Generální tajemník či tajemnice přichází s návrhem, definuje priority a zdroje pro následující rok. Předsednictvo složené z předsedy nebo předsedkyně a 14 místopředsedů a místopředsedkyň použije tento návrh jako základ pro přijetí předběžného návrhu rozpočtu, který předloží Rozpočtovému výboru.

Je určen jeden ze členů výboru, tzv. zpravodaj nebo zpravodajka pro rozpočet, aby vypracoval zprávu nastiňující pracovní priority Parlamentu a navrhl, kolik peněz by na ně mělo být vynaloženo. Nejprve hlasuje o zprávě Rozpočtový výbor a poté všichni poslanci a poslankyně Parlamentu na plenárním zasedání, a to obvykle v dubnu. Tyto odhady jsou pak zahrnuty do návrhu rozpočtu EU na příští rok, který poslanci a poslankyně upravují a schvalují na plenárním zasedání nejpozději v prosinci.