Vnitrostátní parlamenty v EU 

Lisabonská smlouva poprvé stanovila úlohu vnitrostátních parlamentů v Evropské unii. Vnitrostátní parlamenty mohou například prověřovat, zda jsou návrhy právních předpisů EU v souladu se zásadou subsidiarity, dále se mohou podílet na revizi smluv EU nebo se účastnit hodnocení politik EU v oblasti svobody, bezpečnosti a práva.

Lisabonská smlouva rovněž stanoví, že Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty společně vymezují organizaci a podporu účinné a pravidelné meziparlamentní spolupráce v Evropské unii.

S ohledem na výše uvedené přijal Evropský parlament v letech 2009 a 2014 usnesení, která se přímo zabývají rozvojem vztahů mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty.

Umožnit setkání správných lidí ve správný čas

Meziparlamentní spolupráce může mít řadu různých podob. Předsedové a předsedkyně všech vnitrostátních parlamentů se každoročně setkávají s předsedou nebo předsedkyní Evropského parlamentu a určují obecné zásady této spolupráce.

Výbory pro evropské záležitosti vnitrostátních parlamentů a poslanci a poslankyně Evropského parlamentu se pravidelně scházejí na Konferenci výborů pro evropské záležitosti (COSAC). Zevrubnější diskuse o zahraniční politice nebo o správě ekonomických záležitostí probíhají v rámci nedávno vytvořených meziparlamentních konferencí, na nichž se setkávají členové a členky příslušných výborů z jednotlivých parlamentů.

Výbory Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů často přizývají své protějšky na diskuse o konkrétních návrzích EU. Poslanci a poslankyně mají navíc možnost pořádat videokonference, které jim umožňují udržovat vzájemný kontakt a diskutovat o aktuálních otázkách.

Hlavním cílem je vždy setkání správných lidí na správné téma a ve správný čas.

Sítě pro meziparlamentní spolupráci

Evropský parlament aktivně podporuje dvě hlavní sítě usnadňující spolupráci mezi parlamenty.

Platforma pro meziparlamentní výměnu informací týkajících se EU (IPEX) umožňuje parlamentům Evropské unie vyměňovat si dokumenty týkající se záležitostí EU.

Evropské centrum pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD) je místem, kam se lze obrátit s žádostí o informace, pokud si některý parlament přeje dozvědět se více o postupech a politikách v jiných zemích EU.