Velkommen til Europa-Parlamentet 

Europa-Parlamentet er et vigtigt forum for politisk debat og beslutningstagning på EU-plan. Medlemmerne af Europa-Parlamentet vælges direkte af vælgerne i alle medlemsstater til at repræsentere vælgernes interesser med hensyn til EU-lovgivningen og til at sikre, at andre EU-institutioner arbejder på en demokratisk måde.

Beføjelser og procedurer 

Europa-Parlamentet er medlovgiver og har sammen med Rådet beføjelse til at vedtage og ændre lovforslag og til at træffe beslutning om EU-budgettet. Det fører også tilsyn med arbejdet i Kommissionen og andre EU-organer og samarbejder med medlemsstaternes nationale parlamenter for at få input fra dem. Se her, hvordan det foregår.

Organisation og arbejde 

Find ud af, hvordan en international, flersproget, politisk institution som Europa-Parlamentet fungerer i det daglige. Lær noget om procedurerne, arbejdsstederne, de medarbejdere, der yder støtte til medlemmerne af Europa-Parlamentet, og Europa-Parlamentets budget.

Demokrati og menneskerettigheder 

Europa-Parlamentet anser sin rolle for ikke kun at bestå i at fremme demokratiske beslutningsprocesser i Europa, men også i at kæmpe for demokrati, ytringsfrihed og retfærdige valg overalt i verden. Lær mere om, hvordan Europa-Parlamentet kæmper for menneskerettigheder rundt omkring i verden.

Parlamentet tidligere 

Europa-Parlamentet har støt og roligt fået flere beføjelser ved hjælp af flere på hinanden følgende ændringer af traktaterne, hvilket har givet mere og mere slagkraft til EU's eneste direkte valgte organ. Se, hvordan Europa-Parlamentet gradvist har udviklet sig til en central aktør i EU's beslutningsproces.

Hen over årene og i takt med ændringerne af traktaterne har Europa-Parlamentet fået betydelige lovgivningsmæssige og budgetmæssige beføjelser, som gør det muligt for Parlamentet sammen med Rådet, der består af repræsentanter for medlemsstaternes regeringer, at afstikke kursen for det europæiske projekt. I den forbindelse har Europa-Parlamentet søgt at fremme demokrati og menneskerettigheder, ikke kun i Europa, men overalt i verden.

Picture of the European Parliament building    
 

Til din rådighed

Hold dig informeret om Parlamentet og giv din mening til kende: stil os et spørgsmål, indgiv et andragende, find dokumenter, ansøg om et praktikophold, kontakt Parlamentet i dit land og mere.

Forretningsorden

I henhold til EF-traktatens artikel 199 fastsætter Europa-Parlamentet sin forretningsorden. Denne forretningsorden indeholder alle bestemmelser om Europa-Parlamentets interne organisation og funktion.