Støtte af demokrati rundt om i verden 

Sudan 

Europa-Parlamentet støtter demokrati hele verden.

Ét af Europa-Parlamentets centrale ansvarsområder er at yde aktiv støtte til EU's internationale bestræbelser på at fremme demokrati og menneskerettigheder, således som det er fastlagt i EU's grundlæggende traktater.

Dette arbejde kommer også unionsborgerne til gode, da en mere retfærdig og stabil verden også styrker deres egen position herhjemme.

En særlig gruppe

Europa-Parlamentet har oprettet en særlig gruppe af MEP'er, der fører tilsyn med Parlamentets arbejde for demokrati uden for EU's grænser

Denne gruppe, som omfatter formændene for flere relevante udvalg, sikrer, at alle deres kollegers bestræbelser på dette område er sammenhængende og virkningsfulde.

Valgobservation

Eftersom valg er med til at opbygge demokratier og øge offentlighedens tillid til institutioner, har Europa-Parlamentet forpligtet sig til at støtte frie og retfærdige valg.

Parlamentet har observeret valg i lande uden for EU i over 30 år. Flere end 170 kortvarige valgobservationsdelegationer er rejst til forskellige lande rundt om i verden.

Mange af disse opgaver styrker længerevarende observationsprojekter tilrettelagt af EU og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.

Ved at tilslutte sig bestræbelserne videregiver MEP'erne førstehåndskendskab til politiske kampagner og valgprocesser. Dette giver troværdighed – og synlighed – til den endelige evaluering.

Mægling og tilskyndelse til dialog

EU arbejder på at forebygge konflikter, inden de opstår, på at gribe ind, når kriser eskalerer, og på at støtte fred og demokrati, når konflikter stilner af.

MEP'er bidrager til disse bestræbelser ved at

  • mægle mellem medlemmer af udenlandske parlamenter
  • hjælpe politiske partier med at forebygge konflikter
  • fremme dialogen mellem partier og skabe enighed
  • afholde internationale arrangementer med fokus på mægling og konfliktforebyggelse.

Styrkelse af andre parlamenter

Europa-Parlamentet stiller programmer til rådighed for parlamenter og parlamentsmedlemmer rundt om i verden.

Støtteprogrammerne har fokus på EU's nabolande og visse lande i Afrika, Asien og Latinamerika – samt på regionale parlamenter.

Programmerne sigter på

  • at styrke parlamenternes vigtigste funktioner – repræsentation af borgerne, tilsynsføring med regeringer og udarbejdelse af lovgivning
  • reformere parlamentariske institutioner
  • udveksle de bedste parlamentariske praksisser.
  • Europa-Parlamentet når også ud til fremtidige generationer af valgte repræsentanter.

Fokus på Sydøsteuropa

Europa-Parlamentet har et særligt program for parlamenterne i Tyrkiet og landene på Vestbalkan (Albanien, Bosnien-

Herzegovina, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien og Kosovo).

Styrkelse af regionens nationale parlamenter og tilskyndelse til samarbejde fremmer demokrati i regionen. Programmet spiller desuden en rolle i EU's udvidelsesproces, som kræver, at lande, der tiltræder EU, har stærke demokratiske institutioner.

Lokale parlamentsmedlemmer og embedsmænd nyder godt af Europa-Parlamentets programmer.