Parlamentet tidligere 

Europa-Parlamentet har udviklet sig betydeligt i årenes løb, med støt stigende yderligere ansvar og større betydning. Mens dens forgænger Forsamlingen blot var der for at føre tilsyn, er Parlamentet i dag er den eneste direkte valgte EU-institution, der repræsenterer folks interesser. Udover at forme og træffe beslutning om ny lovgivning, er Parlamentet også ansvarlig for at granske EU-institutionerne og fremme menneskerettigheder i og uden for Europa. I dette afsnit kan du læse mere om, hvordan Parlamentet har udviklet sig over tid.

EP og traktaterne 

Ændringerne af de europæiske traktater har gradvist øget Parlamentets beføjelser. Læs om, hvordan EU's primære ret har udviklet sig, og hvilken betydning det har haft for Parlamentet.

Europa-Parlamentets Arkiv 

Søg i historiske kilder, artikler og studier og find ud af, hvordan Parlamentet har bidraget til den europæiske integration.

in the past    
 

Europa-Parlamentets tidslinje

Tjek vores tidslinje for at se, hvordan Europa-Parlamentet har udviklet sig gennem årene og se billeder og videoer fra de historiske begivenheder, der har formet Parlamentet.

Europa-Parlamentets Arkiv

Europa-Parlamentets Arkiv har været institutionens officielle register siden dens oprettelse i 1952 og råder over samlinger af dokumenter, der dækker institutionens lovgivningsmæssige, politiske og administrative aktiviteter.