Udkast til traktat om en forfatning for Europa (ikke ratificeret) 

Udkast til traktat om en forfatning for Europa (ikke ratificeret).
Gruppefoto.
Rom, oktober 2004
En række medlemmer af Overhuset (House of Lords) år 2013
 

Traktaten om en forfatning for Europa blev vedtaget af Det Europæiske Råd den 18. juni 2004 og undertegnet i Rom senere på året under tilstedeværelse af Europa-Parlamentets formand, Josep Borrell Fontelles. Traktaten, der blev godkendt af Europa-Parlamentet (betænkning af Méndez de Vigo/Leinen), blev forkastet af Frankrig (den 29. maj 2005) og Nederlandene (den 1. juni 2005) ved deres nationale folkeafstemninger.

Efter forkastelsen af forfatningstraktaten påbegyndte medlemsstaterne arbejdet med Lissabontraktaten.

  • Undertegnet i: Rom (Italien) den 29. oktober 2004
  • Ikrafttrædelse: ikke ratificeret af alle 27 medlemsstater