Euratomtraktaten 

Paul-Henri Spaak og Jean-Charles Snov et d'Oppuers ved undertegnelsen af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) den 25.3.1957  

Traktat om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab

To traktater blev undertegnet den 25. marts 1957 - traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom). De overordnede mål i Euratomtraktaten er bl.a.:

  • at styrke forskningen og sikre udbredelsen af teknisk viden
  • at fastsætte fælles sikkerhedsstandarder til beskyttelse af befolkningen og arbejdstagerne i industrien
  • at fremme forskning
  • at sikre, at nukleart materiale til civile formål ikke anvendes til militære formål

Euratomtraktatens værdi er tydelig i forbindelse med udvidelsen. Kernekraft er en vigtig energikilde for mange østeuropæiske lande, men sikkerhedsstandarderne i deres atomkraftværker og beskyttelsen af befolkningen og arbejdstagerne er ikke altid tilstrækkelig. Euratomtraktaten har skabt grundlag for EU's støtte.

  • Undertegnet i: Rom (Italien) den 25. marts 1957
  • Ikrafttrædelse: den 1. januar 1958