Fusionstraktaten 

De tre fællesskabers fusionstraktat om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber  

Traktat om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber, traktat om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/fusionstraktat

Ved fusionstraktaten fra 1965 blev de tre udøvende organer sammenlagt. De Europæiske Fællesskaber blev dannet som følge af en sammenlægning af de tre institutioner i EKSF, EØF og Euratom.

  • Undertegnet i: Bruxelles (Belgien) den 8. april1965
  • Ikrafttrædelse: den 1. juli 1967