Anden budgettraktat/Bruxellestraktaten 

Bruxellestraktaten fra 1975 ændrede på ny visse finansielle bestemmelser i traktaterne. Den styrkede forsamlingens budgetbeføjelser (Europa-Parlamentet får ret til at forkaste fællesskabsbudgettet og give Kommissionen decharge for gennemførelsen af budgettet). Ved denne traktat blev Revisionsretten også oprettet.

  • Undertegnet i: Bruxelles (Belgien) den 22. juli 1975
  • Ikrafttrædelse: den 1. juni 1977