Luxembourgtraktaten 

Traktat om ændring af visse budgetbestemmelser/Første budgettraktat

Med undertegnelsen af Luxembourgtraktaten om ændring af visse budgetbestemmelser i traktaterne blev forsamlingens budgetbeføjelser øget, idet medlemsstaternes finansielle bidrag blev afløst af en ordning baseret på Fællesskabets egne ressourcer.

  • Undertegnet i: Luxembourg (Luxembourg) den 22. april 1970
  • Ikrafttrædelse: den 1. januar 1971