Nicetraktaten 

Gruppefoto.
Undertegnelsen af Nicetraktaten den 26. februar 2001
 

Chartret om grundlæggende rettigheder blev undertegnet af formændene for Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet ved Det Europæiske Råds møde i Nice. Nicetraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter blev undertegnet under tilstedeværelse af Europa-Parlamentets formand, Nicole Fontaine. Formålet med Nicetraktaten var at tilpasse Den Europæiske Unions institutionelle struktur til udfordringerne i forbindelse med den nye udvidelse. Nicetraktaten udvider Parlamentets lovgivnings- og kontrolbeføjelser og anvendelsesområdet for afstemninger med kvalificeret flertal i Rådet.

  • Undertegnet i: Nice (Frankrig) den 26. februar 2001
  • Ikrafttrædelse: den 1. februar 2003