Paristraktaten 

Undertegnelsen af Paristraktaten
 

Traktat om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF)

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) blev undertegnet i Paris af Belgien, Frankrig, Italien, Forbundsrepublikken Tyskland, Luxembourg og Nederlandene. Den trådte i kraft for et tidsrum på 50 år. Medlemmerne af den europæiske parlamentariske forsamling blev udpeget af deres nationale parlamenter. Forsamlingen kunne afsætte Den Høje Myndighed (forløberen for den nuværende Kommission).

  • Undertegnet i: Paris (Frankrig) den 18. april 1951
  • Ikrafttrædelse: den 23. juli 1952
  • Udløb: den 23. juli 2002