Romtraktaten (EØF) 

Traktat om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

To traktater blev undertegnet den 25. marts 1957 - traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom). I begge de nye fællesskaber træffes beslutninger af Rådet efter forslag fra Kommissionen. Den parlamentariske forsamling skal høres og afgive udtalelser til Rådet. Forsamlingen har nu 142 medlemmer. Den europæiske parlamentariske forsamling afholder sin første samling det følgende år den 19. marts 1958. I Romtraktaterne fastsættes særlige bestemmelser om direkte valg af Parlamentets medlemmer (blev gennemført i 1979).

  • Undertegnet i: Rom (Italien) den 25. marts 1957
  • Ikrafttrædelse: den 1. januar 1958