Organisation og arbejde 

Europa-Parlamentet er en stor politisk institution med mange forskelligartede opgaver, som mange mennesker er involveret i, og som der gælder meget detaljerede regler for. Få mere at vide om, hvordan det fungerer.

Organisation 

Få mere at vide om, hvilken rolle og hvilke opgaver der varetages af Parlamentets formand, de politiske grupper, udvalgene, delegationerne, andre politiske organer og uformelle møder mellem MEP'erne.

Plenarmødets funktion 

What is the procedure for submitting a petition to the European Parliament? Citizens are broadly aware of their right to submit a petition, however they often request further information about the procedure to send the petition and on the way the petitions are afterwards discussed in the EP Committee.

EP's budget 

Få mere at vide om omkostningerne i tilknytning til Europa-Parlamentets arbejde.

Flersprogethed 

Parlamentet anvender alle EU's 24 officielle sprog i sine daglige aktiviteter. Læs, hvad det betyder i praksis.

Generalsekretariatet 

MEP'erne støttes i deres arbejde af en administration, som yder dem teknisk og faglig bistand. Få mere at vide.

Miljøstyringssystem 

Parlamentet bestræber sig på at begrænse sit eget CO2-aftryk og bruge færre ressourcer. Læs om Parlamentets politik for bæredygtig forvaltning.