Reduktion af vores økologiske fodaftryk 

Anvendelse af EMAS i Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet vedkender sig sit ansvar for at bidrage positivt til bæredygtig udvikling som et langsigtet mål. Parlamentet påtager sig et ansvar ikke blot gennem sit politiske og lovgivningsmæssige arbejde, men også gennem den måde, som det fungerer på, og de beslutninger, der træffes til daglig.

Europa-Parlamentet besluttede derfor, at dets administration skulle begynde at anvende EMAS (ordningen for miljøledelse og miljørevision) -standarder med henblik på løbende at forbedre sine miljøresultater i forbindelse med aktiviteter, produkter og tjenesteydelser.

Vi har fastlagt bedste praksis fra energiforbrug til kulstofemissioner, mobilitet, vand og affald for at mindske vores miljøpåvirkning og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Vigtige resultater med hensyn til at reducere vores økologiske fodaftryk

Europa-Parlamentet er nået langt siden 2007, hvor EMAS blev indført på dets tre arbejdssteder. Mellem 2012 * og 2019 har Parlamentet formået at:

  • reducere sine CO2-emissioner med 38 %
  • reducere elforbruget med 16 % og gasforbruget med 23 %
  • øge den andel af energiforbruget, som det producerer på stedet fra vedvarende energikilder, til 15 %
  • reducere sit papirforbrug med 44 %
  • reducere fødevarespild med 22 %
  • øge sin genanvendelsesprocent for affald til 67 % og
  • udvikle og gennemføre en systematisk institutionsomfattende tilgang til grønne offentlige indkøb (GPP) med regelmæssige workshopper for dem, der afholder udbud.

Læs mere om vores mål og resultater.

* Undtagen for kulstofemissioner, hvor basisåret for sammenligning er 2006.

Anvendelse af grøn elektricitet og udligning af emissioner

Siden 2016 har Parlamentet kompenseret alle sine unedbringelige kulstofemissioner og gjort det til den første 100 % kulstofneutrale EU-institution. Det bruger også 100 % "grøn" elektricitet fra certificerede vedvarende energikilder.

Desuden produceres 15 % af den samlede energi på stedet fra vedvarende energikilder, såsom geotermiske varmepumper, kraftvarmeproduktion og solcellepaneler.

Cirkulær tænkning

Parlamentet var også den første EU-institution, der lancerede et omfattende fødevaredonationsprogram i 2016, hvor usolgte fødevarer doneres til velgørenhed i stedet for at blive smidt væk.

Udtjente pc'er, bærbare computere, skærme og møbler doneres også til velgørende organisationer til genbrug.

Medarbejderdeltagelse

For at skabe en bæredygtig fremtid sammen skal alle være om bord. I Europa-Parlamentet opfordres de ansatte hele tiden til at tænke grønt både på arbejdspladsen og i deres privatliv.

Uddannelse og kampagner, der bidrager til at øge deres viden om og bevidsthed om bæredygtige løsninger, fremmer bedre affaldshåndtering, reduceret vandforbrug, mere bæredygtig pendling til arbejdspladsen og mange andre aspekter af arbejdsmiljøet.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til EMAS-teamet på følgende e-mailadresse:

Contact: 

EMAS skaber med udgangspunkt i hver enkelt medarbejders engagement og støtte fra alle sine tjenester rammer for Europa-Parlamentets reduktion af sine egne drivhusgasemissioner og sparer ressourcer for kommende generationer. Som led i den europæiske grønne pagt undersøger Parlamentet også sine fremadrettede politikker om kulstofneutralitet, og hvordan det kan gå foran med et godt eksempel i kampen mod klimaændringer.

Bygningsbæredygtighed

Europa-Parlamentet lægger overordentlig vægt på at forvalte sine bygninger i overensstemmelse med de seneste miljøstandarder. Parlamentet investerer konstant i at øge sine bygningers bæredygtighed ved at reducere afbenyttelsesbehov, forbedre deres energiproduktion og anvende vedvarende energi.

Der er til dags dato allerede to af Europa-Parlamentets bygninger – Montoyer Sciences og Martens-bygningen – der er blevet BREEAM-certificeret (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), som er et globalt anerkendt miljøvurderings- og klassificeringssystem for bygninger.

Det seneste projekt er den nye Adenauer-bygning, et kompleks på 197 000 m² mellem rue Alcide de Gasperi, rue Heinrich Aigner, rue Charles Léon Hammes og av. John F. Kennedy på Kirchberg i Luxembourg, som skal huse hele Europa-Parlamentets generalsekretariat. Opførelsen foregår i to faser: østfløjen (færdiggjort i 2020) og vestfløjen (forventes færdiggjort ultimo 2023). Bygningskomplekset blev i projekteringsfasen certificeret som "BREEAM excellent" af Building Research Establishment (BRE). Bygningen er udstyret med de nyeste miljøtekniske installationer, herunder regnvandsopsamling, geotermisk energi og solenergi.

Europa-Parlamentet sigter mod at opnå LEED-certificering (Leadership in Energy and Environmental Design) af Chatham House-bygningen i Dublin. Bygningen er udpeget til at rumme besøgscentret Europa Experience og det lokale Europa-Parlamentskontor. Som en del af denne certificering blev der udarbejdet en undersøgelse af bygningen.