Organisation 

MEP'erne kan påtage sig forskellige hverv og deltage i forskellige formelle og uformelle grupperinger, som indvirker på Parlamentets arbejde. Her er et overblik

Forretningsorden

I henhold til EF-traktatens artikel 232 fastsætter Europa-Parlamentet sin forretningsorden. Denne forretningsorden indeholder alle bestemmelser om Europa-Parlamentets interne organisation og funktion.