Europa-Parlamentets udvalg 

Det forberedende arbejde til parlamentets plenarmøder foregår i en række stående fagudvalg, som medlemmerne er fordelt på. Der er 20 parlamentariske udvalg. De består af mellem 25 og 81 medlemmer og har en formand, et formandskab og et sekretariat. Deres politiske sammensætning afspejler sammensætningen af plenarforsamlingen.

Udvalgene udarbejder, ændrer og vedtager lovforslag og initiativbetænkninger. De behandler forslag fra Kommissionen og Rådet og udarbejder om nødvendigt betænkninger, som forelægges plenarforsamlingen.

Parlamentet kan desuden nedsætte midlertidige udvalg til at beskæftige sig med særlige spørgsmål samt undersøgelsesudvalg til at undersøge påstande om overtrædelser af EU-retten eller om fejl eller forsømmelser i gennemførelsen heraf.