Europa-Parlamentets delegationer 

Europa-Parlamentets delegationer er officielle grupper, som består af medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP'er), der opretholder og uddyber forbindelser med parlamenter i tredjelande, regioner eller organisationer.

På denne måde fungerer delegationerne som Parlamentets primære forbindelsesled til andre lovgivende forsamlinger, både hjemme og i udlandet.

I samarbejde med Parlamentets udvalg og med MEP'er, der støtter demokrati og menneskerettigheder uden for EU's grænser, bestyrker delegationerne Europa-Parlamentets holdninger.

Ved at udøve parlamentarisk diplomati gennem regelmæssige drøftelser fremmer delegationerne også EU generelt og tilskynder deres partnere til at respektere EU's værdier og interesser.

Der er flere forskellige typer delegationer: delegationer til formelle interparlamentariske udvalg, delegationer til multilaterale parlamentariske forsamlinger og delegationer for forbindelser med et andet land eller en gruppe af lande.