Europa-Parlamentets formand 

Formanden vælges for to et halvt år, hvilket svarer til en halv valgperiode, og har mulighed for at blive genvalgt. Formanden repræsenterer Parlamentet over for omverdenen og i samspillet med de øvrige EU-institutioner.

Formanden leder Parlamentets arbejde, dets ledende organer og forhandlingerne i plenarforsamlingen og sikrer, at Parlamentets forretningsorden overholdes.

Når Det Europæiske Råd afholder møder, indledes de altid med, at Parlamentets formand meddeler Parlamentets holdninger og bekymringer til punkterne på dagsordenen og andre specifikke emner.

Når budgettet for Den Europæiske Union er vedtaget, sikrer formanden med sin underskrift, at det træder i kraft. Sammen med Rådets formand undertegner Parlamentets formand alle retsakter, der er vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure.