Budget: Således udnytter Europa-Parlamentet bedst sine årlige midler 

Parlamentets budget finansierer driften af en institution med 705 medlemmer og arbejder på 24 officielle arbejdssprog takket være dets årlige budget. Dette repræsenterer en femtedel af de samlede administrative udgifter for EU-institutionerne, hvilket igen kun tegner sig for ca. 1,2% af EU's almindelige budget. Langt størstedelen af EU's finansiering investeres direkte i medlemsstaterne.

Europa-Parlamentets 2024-budget

Den Europæiske Unions budget

Dette budget omfatter:
 • 94% : Den Europæiske Unions driftsbudget ( Finansiering af politikker, der gennemføres på EU-plan )
 • 6% : EU-institutionernes administrative budget ( Europa-Parlamentets andel udgør 1/5 )

Europa-Parlamentets budget

Parlamentets budget svarer til 1% af EU's samlede budget

 • Politiske aktiviteter:

  • Medlemmer : 20%
  • Aktiviteter i de politiske grupper / partier / fonde : 6%
 • Driftsomkostninger:

  • IT : 8%
  • Bygninger : 11%
  • Administration : 3%
 • Personale:

  • Kontraktansatte og sprogtjenester : 8%
  • Personaleudgifter : 34%
  • Andre personalerelaterede udgifter : 3%
 • Kommunikation:

  • Meddelelser : 7%

Disse kategorier anvendes i generalsekretærens beretning til Parlamentets Præsidium om det foreløbige forslag til budgetoverslag.

Den samlede procentsats beløber sig ikke til 100 % på grund af afrundingen til hele tal.

Hvordan budgettet udarbejdes

Proceduren for udarbejdelsen af Parlamentets budget starter normalt i februar. Generalsekretæren fremsætter et forslag, som definerer prioriteterne og de nødvendige ressourcer for det efterfølgende år. Parlamentets Præsidium, der består af formanden og 14 næstformænd, vedtager derefter et såkaldt foreløbigt forslag til budgetoverslag, som sendes videre til Budgetudvalget.

Ét af Budgetudvalgets medlemmer – den såkaldte budgetordfører – udpeges til at udarbejde en betænkning, som skitserer Parlamentets arbejdsprioriteringer og stiller forslag om, hvor mange penge der bør anvendes på disse. Først stemmes der om betænkningen i Budgetudvalget, og herefter stemmer alle medlemmer af Parlamentet om den under en plenarforsamling, sædvanligvis i April. Disse forslag indarbejdes derefter i budgetforslaget for det følgende år, som ændres og vedtages af Parlamentets plenarforsamling senest i december.