Generalsekretariatet 

Generalsekretariatets organisationsplan og de interne administrative bestemmelser for tjenestemænd og øvrige ansatte fastsættes af Præsidiet. Hovedparten af de ansatte i Generalsekretariatet er tjenestemænd, der er rekrutteret fra alle EU-landene på grundlag af udvælgelsesprøver. De står til Europa-Parlamentets tjeneste.

Generalsekretariatet har til opgave at koordinere det lovgivningsmæssige arbejde og tilrettelægge plenarmøderne og de andre møder. Sekretariatet giver også teknisk bistand og ekspertbistand til Parlamentets organer og til medlemmerne af Parlamentet for at støtte dem i udførelsen af deres mandat. Europa-Parlamentet skal desuden sikre fuldstændig flersprogethed på samtlige plenarmøder og andre møder.

Contact: 

 • Brussels 
  Contact data:  
  • Address:

   Rue Wiertz 60 - Wiertzstraat 60
   B-1047 Bruxelles - B-1047 Brussel
   Building: SPAAK 11B11

  • +32 2 28 4 21 11 (BE) 
 • Luxembourg 
  Contact data:  
  • Address:

   Plateau du Kirchberg
   B.P. 1601
   L-2929 Luxembourg
   Building: ADENAUER 07A005

  • +352 4300 5 (LU) 
 • Strasbourg 
  Contact data:  
  • Address:

   1, Avenue du Président Robert Schuman
   CS 91024
   F-67070 Strasbourg cedex
   Building: WEISS 14059

  • +33 3 88 17 40 05 (FR)