Beføjelser og procedurer 

De europæiske traktater har givet Europa-Parlamentet, EU's eneste direkte valgte organ, en vred vifte af beføjelser. I de følgende afsnit kan du få mere at vide om arbejdsgangene.

Lovgivningsbeføjelser 

Parlamentet har til opgave at vedtage EU's lovgivning sammen med EU-landenes regeringsrepræsentanter, der samles i Rådet. Under den almindelige lovgivningsprocedure er de to institutioner ligestillede som medlovgivere. For enkelte særlige tilfælde gælder der andre procedureformer.

Budgetbeføjelser 

Parlamentet og Rådet skal nå til enighed om det årlige EU-budget. Få mere at vide om denne procedure.

Kontrolbeføjelser 

MEP'erne fører tilsyn med arbejdet i EU-institutionerne, især Europa-Kommissionen, som er EU's udøvende myndighed.

Nationale parlamenter 

Få mere at vide om, hvordan Europa-Parlamentet samarbejder med de nationale parlamenter om europæiske spørgsmål.

Lissabontraktaten 

Lissabontraktaten er den nyeste udgave af de europæiske traktater. Den har givet Europa-Parlamentet mere indflydelse. Få mere at vide om det.