Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σημαντικό φόρουμ για τη διεξαγωγή πολιτικών συζητήσεων και τη λήψη πολιτικών αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται άμεσα από τους ψηφοφόρους σε όλα τα κράτη μέλη, για να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των λαών σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων εκ μέρους της ΕΕ και για να διασφαλίζουν ότι τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ λειτουργούν δημοκρατικά.

Αρμοδιότητες και διαδικασίες 

Το Κοινοβούλιο λειτουργεί ως συννομοθέτης, ασκώντας από κοινού με το Συμβούλιο την εξουσία να εγκρίνει και να τροποποιεί νομοθετικές προτάσεις καθώς και να αποφασίζει για τον ενωσιακό προϋπολογισμό. Εποπτεύει επίσης το έργο της Επιτροπής και άλλων οργανισμών της ΕΕ και συνεργάζεται με τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών της ΕΕ για να έχει τη συμβολή τους. Στις σελίδες αυτές θα δείτε πώς λειτουργούν όλα αυτά.

Οργάνωση και εργασία 

Μάθε περισσότερα για το πώς λειτουργεί σε καθημερινή βάση ένα διεθνές, πολυγλωσσικό, πολιτικό όργανο όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάθε για τις διαδικασίες, τους τόπους εργασίας, τους ανθρώπους που παρέχουν υποστήριξη στους βουλευτές και τον προϋπολογισμό του ΕΚ.

Δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα 

Το Κοινοβούλιο πιστεύει ότι έχει ρόλο όχι μόνο στην προώθηση της δημοκρατικής λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη αλλά και στην υποστήριξη του αγώνα για δημοκρατία, ελευθερία λόγου και δίκαιες εκλογές καθ’ άπασαν την οικουμένη. Μάθε περισσότερα για το πώς το Κοινοβούλιο υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο.

Στο παρελθόν 

Το Κοινοβούλιο αποκτά όλο και περισσότερες εξουσίες μέσω διαδοχικών τροποποιήσεων των ευρωπαϊκών συνθηκών, οι οποίες αυξάνουν όλο και περισσότερο το κύρος του μόνου άμεσα εκλεγμένου θεσμικού οργάνου της ΕΕ. Δες πώς αναδείχθηκε σταδιακά το Κοινοβούλιο ως βασικός παράγοντας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Με την πάροδο των ετών και τις ανάλογες τροποποιήσεις των ευρωπαϊκών συνθηκών, το Κοινοβούλιο έχει αποκτήσει ουσιώδεις νομοθετικές και δημοσιονομικές εξουσίες, οι οποίες του επιτρέπουν να χαράσσει, από κοινού με τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών μελών στο Συμβούλιο, την κατεύθυνση προς την οποία κινείται το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Σε αυτό το πλαίσιο, το Κοινοβούλιο έχει επιδιώξει να προωθήσει τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα – όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε όλο τον κόσμο.

Picture of the European Parliament building    
 

Στην υπηρεσία σας

Μείνετε ενημερωμένοι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στείλτε μας τις ερωτήσεις σας , υποβάλλετε αίτηση, αναζητήστε έγγραφα, κάντε αίτηση για πρακτική άσκηση, επικοινωνήστε με το γραφείο ενημέρωσης του ΕΚ στη χώρα σας και πολλά άλλα.

Κανονισμός

Βάσει του άρθρου 232 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει εσωτερικό Κανονισμό. Ο Κανονισμός αυτός περιγράφει το σύνολο των κανόνων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του Κοινοβουλίου.