Η υποστήριξη της δημοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο 

Sudan 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει τη δημοκρατία σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η ενεργή υποστήριξη των διεθνών προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί καίριας σημασίας καθήκον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με τις ιδρυτικές Συνθήκες της ΕΕ.

Πρόκειται για προσπάθειες από τις οποίες επωφελούνται και οι πολίτες της ΕΕ, αφού η κατάσταση στις χώρες τους μόνο να βελτιωθεί μπορεί όταν περιβάλλονται από έναν πιο δίκαιο και σταθερό κόσμο.

Μια ομάδα αφοσιωμένων ανθρώπων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συστήσει ειδική ομάδα ευρωβουλευτών για την παρακολούθηση της κατάστασης που επικρατεί σχετικά με τη δημοκρατία πέρα από τα σύνορα της ΕΕ.

Η ομάδα αυτή, στην οποία είναι ενταγμένοι οι πρόεδροι ορισμένων σημαντικών επιτροπών, μεριμνά για τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών όλων των συναδέρφων τους στον τομέα αυτό.

Παρατήρηση εκλογών

Δεδομένου ότι οι εκλογές οικοδομούν τις δημοκρατίες και αυξάνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ταγμένο στην υποστήριξη ελεύθερων και δίκαιων εκλογών.

Το Κοινοβούλιο στέλνει εκλογικούς παρατηρητές σε χώρες έξω από την ΕΕ εδώ και περισσότερα από τριάντα χρόνια. Περισσότερες από 170 αποστολές μικρής διάρκειας με σκοπό την παρατήρηση εκλογών έχουν ταξιδέψει σε διάφορες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πολλές από αυτές έχουν ενισχύσει το έργο άλλων προγραμμάτων παρακολούθησης μεγαλύτερης διάρκειας που έχει διοργανώσει η ΕΕ και ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

Όταν οι ευρωβουλευτές συμμετέχουν στις προσπάθειες αυτές, συνεισφέρουν προσωπική, από πρώτο χέρι, εμπειρία από προεκλογικές εκστρατείες και εκλογικές διαδικασίες.  Τούτο προσδίδει αξιοπιστία και προβολή στην τελική αξιολόγηση.

Διάλογος διαμεσολάβησης και ενθάρρυνσης

Η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για να αποτρέψει τις συγκρούσεις πριν ξεσπάσουν, παρεμβαίνει όταν οι κρίσεις κλιμακώνονται και υποστηρίζει τις προσπάθειες ειρήνευσης και εκδημοκρατισμού όταν οι πόλεμοι σταματούν.

Οι ευρωβουλευτές συμβάλλουν στην προσπάθεια αυτή

  • διαμεσολαβώντας μεταξύ βουλευτών ξένων κοινοβουλίων,
  • βοηθώντας πολιτικά κόμματα να αποτρέψουν τις συγκρούσεις,
  • προάγοντας διακομματικούς διαλόγους και οικοδομώντας συναίνεση,
  • διοργανώνοντας διεθνείς εκδηλώσεις με έμφαση στη διαμεσολάβηση και στην αποτροπή των συγκρούσεων.

Ενισχύοντας άλλα κοινοβούλια

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτει προγράμματα στη διάθεση κοινοβουλίων και βουλευτών από ολόκληρο τον κόσμο.

Τα προγράμματα στήριξης επικεντρώνονται στη γειτονιά της ΕΕ και σε ορισμένες χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, καθώς και σε περιφερειακά κοινοβούλια.

Τα προγράμματα επιδιώκουν

  • να ενισχύσουν τις κύριες λειτουργίες των κοινοβουλίων - την εκπροσώπηση των πολιτών, την επίβλεψη των κυβερνήσεων και τη νομοθετική λειτουργία,
  • να συμβάλλουν στην μεταρρύθμιση των κοινοβουλευτικών θεσμών,
  • να ανταλλάξουν βέλτιστες κοινοβουλευτικές πρακτικές.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει επίσης να απευθυνθεί στις μελλοντικές γενιές εκλεγμένων εκπροσώπων.

Έμφαση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει ειδικό πρόγραμμα για τα κοινοβούλια της Τουρκίας και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Κοσσυφοπέδιο).

Η ενίσχυση των εθνικών κοινοβουλίων τη περιοχής και η ενθάρρυνση της συνεργασίας τους προωθεί την δημοκρατία στη περιοχή. Βοηθά επίσης στη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ αφού οι χώρες που επιθυμούν να προσχωρήσουν στην ΕΕ οφείλουν να έχουν ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς.

Βουλευτές και δημόσιοι υπάλληλοι των χωρών αυτών επωφελούνται από τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Παρατήρηση εκλογών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο