Στο παρελθόν 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εξελιχθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, ενώ σταθερά αναλαμβάνει περισσότερες ευθύνες και αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Αντίθετα, με τον προκάτοχό του, τη Συνέλευση, που βασική της αρμοδιότητα ήταν να επιτηρεί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα είναι το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο θεσμικό όργανο της ΕΕ και εκπροσωπεί τα συμφέροντα των πολιτών. Εκτός από τη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων, είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εντός και εκτός Ευρώπης. Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη του ΕΚ μέσα στα χρόνια.

Προηγούμενες εκλογές 

Από το 1979, οι βουλευτές του ΕΚ εκλέγονται με άμεσες εκλογές σε ολόκληρη την ΕΕ. Μάθετε όλα τα αριθμητικά στοιχεία των τελευταίων εκλογών και ιστορικά στοιχεία για την πολιτική σύνθεση του Κοινοβουλίου, την προσέλευση στις κάλπες και το ποσοστό των γυναικών βουλευτών του ΕΚ.

Το ΕΚ και οι Συνθήκες της ΕΕ 

Οι αλλαγές στις ευρωπαϊκές Συνθήκες οδήγησαν σταδιακά στην αύξηση των εξουσιών του Κοινοβουλίου. Διαβάστε για την εξέλιξη του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ και για τον αντίκτυπό του στο Κοινοβούλιο.

Ιστορικά αρχεία 

Περιηγηθείτε σε ιστορικές πηγές, άρθρα και μελέτες και ανακαλύψτε τη συμβολή του Κοινοβουλίου στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

in the past     
 

Χρονολόγιο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Δείτε στο χρονολόγιο την εξέλιξη του ΕΚ μέσα στα χρόνια και ενημερωθείτε μέσα από φωτογραφίες και βίντεο για τα ιστορικά γεγονότα που συνέβαλαν στη διαμόρφωση του Κοινοβουλίου.

Ιστορικά αρχεία

Τα ιστορικά αρχεία αποτελούν το επίσημο μητρώο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τη δημιουργία του το 1952, ενώ στο ιστορικό τμήμα διατηρείται μια μοναδική συλλογή βιβλίων και περιοδικών για την ιστορία της ευρωπαϊκής ενοποίησης.