Ξαναζώντας την ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Τα ιστορικά αρχεία προσφέρουν μια σειρά ιστορικών πηγών, άρθρων και μελετών, που σας επιτρέπουν να ξαναζήσετε την ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να ανακαλύψετε τον ρόλο που διαδραμάτισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία αυτή.

Η συλλογή περιλαμβάνει περίπου πέντε εκατομμύρια ηλεκτρονικά αρχεία που καλύπτουν την περίοδο από το 1952, όταν ιδρύθηκε η Κοινή Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ο πρόδρομος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), μέχρι τις πρόσφατες κοινοβουλευτικές περιόδους.

Τα αρχεία αυτά καλύπτουν τις νομοθετικές, πολιτικές και διοικητικές δραστηριότητες του Κοινοβουλίου. Περιλαμβάνουν φωτογραφίες, αφίσες και ηχητικά αρχεία που δείχνουν τι συνέβαινε στις συνόδους της ολομέλειας, τι εξέταζαν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και ποια ήταν η αλληλεπίδραση μεταξύ του Κοινοβουλίου και των άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Η πρόσβαση στα αρχεία αυτά είναι ανοικτή σε όλους, σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ αριθ. 1049/2001. Μπορείτε να ζητήσετε εγγράφως κάποια από τα αρχεία αυτά ή να υποβάλετε αίτηση για μια επίσκεψη μελέτης στις εγκαταστάσεις μας στο Λουξεμβούργο.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοθέση μας.

Contact: