Οργάνωση και εργασία 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μια μεγάλη πολιτική αρένα και ένα πολυσχιδές θεσμικό όργανο, για τη λειτουργία του οποίου χρειάζονται πολλοί άνθρωποι και ένας σύνθετος κανονισμός. Μάθετε περισσότερα για τον τρόπο λειτουργίας.

Οργάνωση 

Μάθετε για τον ρόλο και τα καθήκοντα του/της Προέδρου, των πολιτικών ομάδων, των επιτροπών, των αντιπροσωπειών και των διαφόρων πολιτικών οργάνων του Κοινοβουλίου και για τις άτυπες ομάδες βουλευτών του ΕΚ.

Πώς λειτουργεί η ολομέλεια 

Οι σύνοδοι της ολομέλειας είναι η κορύφωση των πολιτικών δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου, όπου οι βουλευτές του ΕΚ εγκρίνουν νομοθετήματα και διεξάγουν συζητήσεις. Μάθετε πώς διεξάγονται οι συνεδριάσεις.

Προϋπολογισμός του ΕΚ 

Μάθετε για το κόστος λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πολυγλωσσία 

Το Κοινοβούλιο χρησιμοποιεί και τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ στις καθημερινές του δραστηριότητες. Διαβάστε τι σημαίνει αυτό στην πράξη.

Γενική Γραμματεία 

Οι βουλευτές του ΕΚ υποστηρίζονται στο έργο τους από τη διοίκηση, η οποία τους παρέχει τεχνική βοήθεια και εμπειρογνωμοσύνη. Μάθετε περισσότερα.

Οικολογικό αποτύπωμα 

Το Κοινοβούλιο δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς το δικό του αποτύπωμα άνθρακα και να διαχειρίζεται τους πόρους του με βιώσιμο τρόπο. Μάθετε περισσότερα για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.