Η πολυγλωσσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες οι επίσημες γλώσσες είναι εξίσου σημαντικές: τα κοινοβουλευτικά έγγραφα δημοσιεύονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΒΕΚ) έχουν το δικαίωμα να εκφράζονται προφορικά και γραπτά στην επίσημη γλώσσα της επιλογής τους. Έτσι εξασφαλίζεται ότι ο καθένας μπορεί να παρακολουθεί το έργο του Κοινοβουλίου και να έχει πρόσβαση σε αυτό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ανέκαθεν τη μεγάλη πολιτισμική και γλωσσική της ποικιλία ως πλεονέκτημα.
Η πολυγλωσσία έχει στέρεες βάσεις στις ευρωπαϊκές συνθήκες και αντικατοπτρίζει την πολιτισμική και γλωσσική ποικιλία. Επιπλέον, καθιστά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πιο προσιτά και διαφανή για όλους τους πολίτες της Ένωσης, πράγμα απαραίτητο για την επιτυχία του δημοκρατικού συστήματος της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαφέρει από τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ λόγω της υποχρέωσής του να εξασφαλίζει το μέγιστο δυνατό βαθμό πολυγλωσσίας. Κάθε ευρωπαίος πολίτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θα ήταν λογικό να απαιτείται από τους ΒΕΚ να γνωρίζουν άπταιστα μία από τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται συχνότερα, όπως τα Γαλλικά ή τα Αγγλικά. Το δικαίωμα των βουλευτών να διαβάζουν και να γράφουν κοινοβουλευτικά έγγραφα, να παρακολουθούν συζητήσεις και να μιλούν στη δική τους γλώσσα αναγνωρίζεται ρητά στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου.

Όλοι οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να μπορούν να διαβάζουν τη νομοθεσία που τους επηρεάζει στη γλώσσα της χώρας τους. Ως συννομοθέτης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επίσης καθήκον να διασφαλίζει ότι η γλωσσική ποιότητα όλων των νόμων που θεσπίζει είναι άψογη σε όλες τις επίσημες γλώσσες

Οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν το έργο του Κοινοβουλίου, να θέτουν ερωτήματα και να λαμβάνουν απαντήσεις στη δική τους γλώσσα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πόσο έχουμε προχωρήσει από τα τέλη της δεκαετίας του 1950, όταν χρησιμοποιούνταν μόνο τέσσερις γλώσσες στα θεσμικά όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων! Σήμερα χρησιμοποιούνται 24 επίσημες γλώσσες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πράγμα που αποτελεί τεράστια γλωσσική πρόκληση.

Πόσο έχουμε προχωρήσει από τα τέλη της δεκαετίας του 1950, όταν χρησιμοποιούνταν μόνο τέσσερις γλώσσες στα θεσμικά όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων! Σήμερα χρησιμοποιούνται 24 επίσημες γλώσσες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πράγμα που αποτελεί τεράστια γλωσσική πρόκληση.

Κάθε φορά που νέα κράτη μέλη εντάσσονται στην ΕΕ, ο αριθμός των επίσημων γλωσσών αυξάνεται. Επίσημη γλώσσα από το ...

 • 1958: Ολλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
 • 1973: Δανικά, Αγγλικά
 • 1981: Ελληνικά
 • 1986: Πορτογαλικά, Ισπανικά
 • 1995: Φινλανδικά, Σουηδικά
 • 2004: Τσεχικά, Εσθονικά, Ουγγρικά, Λεττονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Πολωνικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά
 • 2007: Βουλγαρικά, Ιρλανδικά, Ρουμανικά
 • 2013: Κροατικά

Οι επίσημες γλώσσες της ΕΕ καθορίζονται σε έναν κανονισμό ο οποίος τροποποιείται μετά από την ένταξη νέων χωρών για να προστεθούν οι νέες επίσημες γλώσσες. Όλες οι επίσημες γλώσσες είναι ισότιμες.

Οι 24 επίσημες γλώσσες δημιουργούν 552 δυνατούς συνδυασμούς, αφού κάθε γλώσσα μπορεί να μεταφραστεί σε 23 άλλες. Για να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δημιουργήσει εξαιρετικά αποτελεσματικές υπηρεσίες διερμηνείας, μετάφρασης και ελέγχου νομικών κειμένων. Εφαρμόζονται πολύ αυστηροί κανόνες για να διασφαλίζεται ότι οι υπηρεσίες αυτές λειτουργούν ομαλά και ότι το κόστος παραμένει λογικό.

Μετάφραση

Η μεταφραστική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθιστά δυνατή την πολύγλωσση γραπτή και ηλεκτρονική επικοινωνία σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διασφάλιση της διαφάνειας της νομοθετικής και της δημοσιονομικής διαδικασίας της ΕΕ. Επιπλέον, χάρη στην υπηρεσία αυτή, η Ένωση βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες της.

Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης απασχολεί πάνω από 600 μεταφραστές και συνολικά περίπου 1140 υπαλλήλους. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες του είδους στον κόσμο.

Διερμηνεία

Το βασικό καθήκον των διερμηνέων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να αποδίδουν προφορικά τις ομιλίες των ΒΕΚ με πιστότητα και σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Οι υπηρεσίες διερμηνείας παρέχονται σε όλες τις πολύγλωσσες συνεδριάσεις που διοργανώνονται από τα επίσημα όργανα του Κοινοβουλίου.

H Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης και Διερμηνείας Συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απασχολεί περίπου 270 μόνιμους διερμηνείς και διαθέτει εφεδρικό κατάλογο περίπου 1500 εξωτερικών διαπιστευμένων διερμηνέων τους οποίους καλεί πολύ τακτικά για να καλύψει τις ανάγκες της.

Πολυγλωσσία - νομοθετικές πράξεις

Η νομοθεσία που εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφορά περισσότερους από 447 εκατομμύρια πολίτες, σε 27 χώρες, με 24 επίσημες γλώσσες. Πρέπει να είναι ταυτόσημη και χωρίς ασάφειες σε όλες αυτές τις γλώσσες. Η επαλήθευση της γλωσσικής και νομικής ποιότητας των κειμένων αποτελεί την ευθύνη των γλωσσομαθών νομικών του Κοινοβουλίου.

Οι γλωσσομαθείς νομικοί του Κοινοβουλίου εξασφαλίζουν, σε όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας, την υψηλότερη δυνατή ποιότητα των νομοθετικών κειμένων, σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Για να εξασφαλισθεί η μεταφορά της πολιτικής βούλησης του Κοινοβουλίου σε υψηλής ποιότητας νομοθετικά κείμενα, οι γλωσσομαθείς νομικοί συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας.

Μια ομάδα 75 γλωσσομαθών νομικών διεκπεραιώνει το έργο αυτό και, συγκεκριμένα:

 • προσφέρει στους βουλευτές και στις γραμματείες των επιτροπών συντακτικές και διαδικαστικές συμβουλές, από την αρχική σύνταξη των κειμένων μέχρι την τελική έγκρισή τους στην Ολομέλεια,
 • προετοιμάζει και δημοσιεύει νομοθετικά κείμενα προς έγκριση από το Κοινοβούλιο, σε επιτροπή και στην Ολομέλεια, εξασφαλίζοντας την άψογη ποιότητα όλων των διαφορετικών γλωσσικών εκδόσεων των τροπολογιών σε εκθέσεις, καθώς και την απρόσκοπτη εξέλιξη της όλης διαδικασίας,
 • έχει την ευθύνη της τεχνικής προετοιμασίας των τροπολογιών που κατατίθενται στην Ολομέλεια, και της δημοσίευσης όλων των κειμένων που εγκρίνονται την ημέρα της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια,
 • οριστικοποιεί τις νομοθετικές πράξεις, σε συνεργασία με τους γλωσσομαθείς νομικούς του Συμβουλίου.