Γραμματεία 

Το οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας και οι εσωτερικοί κανονισμοί σχετικά με τη διοικητική κατάσταση των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού καθορίζονται από το Προεδρείο. Τα άτομα που εργάζονται στη Γενική Γραμματεία είναι κατά πλειοψηφία υπάλληλοι, που έχουν προσληφθεί κατόπιν διαγωνισμών, από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης. Τελούν στην υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Γενική Γραμματεία έχει ως αποστολή να συντονίζει τις νομοθετικές εργασίες και να οργανώνει τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και τις λοιπές συνεδριάσεις. Παρέχει επίσης τεχνική υποστήριξη και εμπειρογνωμοσύνη στα κοινοβουλευτικά σώματα και τα μέλη του Κοινοβουλίου, προκειμένου να τα βοηθήσει να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει, επίσης, να διασφαλίζει πλήρη πολυγλωσσία για το σύνολο των συνεδριάσεων της Ολομέλειας και των λοιπών συνεδριάσεων.

Contact: 

 • Βρυξέλλες 
  Contact data:  
  • Address:

   Rue Wiertz 60 - Wiertzstraat 60
   B-1047 Bruxelles - B-1047 Brussel
   Building: SPAAK 11B11

  • +32 2 28 4 21 11 (BE) 
 • Λουξεμβούργο 
  Contact data:  
  • Address:

   Plateau du Kirchberg
   B.P. 1601
   L-2929 Luxembourg
   Building: ADENAUER 07A008

  • +352 4300 8 (LU) 
 • Στρασβούργο 
  Contact data:  
  • Address:

   1, Avenue du Président Robert Schuman
   CS 91024
   F-67070 Strasbourg cedex
   Building: WEISS 14062

  • +33 3 88 17 40 08 (FR)