Ajalugu 

Euroopa Parlament on aja jooksul oluliselt muutunud, saades juurde nii vastutust kui kaalu. Kui EP eelkäijaks olnud assambleel oli täita üksnes järelevalvefunktsioon, siis täna on Euroopa Parlament ainuke otsevalitud ELi institutsioon, kes seega omab kohustust esindada rahva huve. Õigusloome väljatöötamise ja vastuvõtmise kõrval teostab EP järelevalvet ühenduse teiste institutsioonide üle ja seisab inimõiguste eest väljaspool Euroopat. Vaata lähemalt, kuidas on parlament arenenud läbi aja.

Eelmised valimised 

Alates 1979. aastast on Euroopa Parlamendi liikmed valitud kõikjal ELis otsestel valimistel. Tutvuge kõigi andmetega viimaste valimiste kohta ning ajalooliste andmetega parlamendi poliitilise koosseisu, valimisaktiivsuse ja naissoost parlamendiliikmete osakaalu kohta.

EP ja aluslepingud 

Euroopa Liidu aluslepingute muudatused on toonud kaasa parlamendi volituste järkjärgulise suurenemise. Lugege ELi esmase õiguse arengu ja selle mõju kohta parlamendile.

Euroopa Parlamendi ajalooarhiiv 

Sirvige ajaloolisi allikaid, artikleid ja uuringuid ning tutvuge Euroopa Parlamendi panusega Euroopa integratsiooni.

in the past    
 

Euroopa Parlament ajateljel

Heida pilk ajateljele ja vaata, kuidas on Euroopa Parlament aastate jooksul muutunud. Parlamenti kujundanud ajaloolisi sündmusi illustreerivad fotod ja videomaterjal.

Euroopa Parlamendi ajalooarhiiv

Euroopa Parlamendi ajalooarhiiv on institutsiooni tegevuse ametlik jäädvustaja alates selle asutamisest 1952. aastal. Arhiivi kogudes säilitatakse parlamendi seadusandlikku, poliitilist ja haldustegevust kajastavaid dokumente.