Ajalooarhiiv kui Euroopa Parlamendi elav ajalugu 

Ajalooarhiiv annab võimaluse tutvuda paljude ajalooliste allikate, artiklite ja uuringutega, mille abil saab taaselustada Euroopa integratsiooni ajalugu ja uurida lähemalt Euroopa Parlamendi rolli selles protsessis.

Arhiivikogus on ligi viis miljonit elektroonilist dokumenti, mis ajaliselt ulatuvad 1952. aastast, mil loodi Euroopa Parlamendi eelkäijaks olev Euroopa Söe- ja Teraseühenduse ühisassamblee, kuni praeguse parlamendikoosseisu ametiajani.

Need dokumendid kajastavad parlamendi õigusloomet, poliitilist ja haldustegevust. Nad sisaldavad pilte, plakateid ja helisalvestusi, mis annavad ülevaate sellest, mis juhtus täiskogu istungitel, mida arutati komisjonides ja kuidas parlament tegi koostööd teiste ELi institutsioonidega.

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1049/2001 on kõigil võimalik nende dokumentidega tutvuda. Küsige dokumente meie poole kirjalikult pöördudes või taotlege õppekülastust meie arhiivi Luxembourgis.

Lisateavet leiate meie veebisaidilt.

Contact: