Rooma leping 

Euroopa Majandusühenduse asutamisleping

25. märtsil 1957 allkirjastatakse kaks lepingut – Euroopa Majandusühenduse (EMÜ) asutamisleping ja Euroopa aatomienergiaühenduse (Euratom) asutamisleping. Mõlema uue ühenduse puhul võttis otsused vastu nõukogu komisjoni ettepanekul. Parlamentaarse assambleega tuli konsulteerida ja assamblee esitas nõukogule oma arvamused. Assamblee liikmete arv kasvas 142ni. Euroopa Parlamentaarne Assamblee pidas oma esimese istungi järgmisel aastal, 19. märtsil 1958. Rooma lepingutega nähti ette assamblee liikmete otsevalimine (seda rakendati 1979. aastal).

  • Allkirjastamine:Rooma (Itaalia) 25. märts 1957
  • Jõustumine:1. jaanuar 1958