Ülesehitus ja töökorraldus 

Euroopa Parlament on suur poliitiline areen ja mitmekülgne institutsioon, mille tegevuses osaleb palju inimesi ja millel on üksikasjalik kodukord. Uurige, kuidas see toimib.

Struktuur 

Tutvuge parlamendi presidendi, fraktsioonide, komisjonide, delegatsioonide, eri poliitiliste organite ja parlamendiliikmete mitteametlike rühmade rolli ja ülesannetega.

Täiskogu töökorraldus 

Täiskogu istungid on parlamendi poliitilise tegevuse kulminatsioon, kus parlamendiliikmed võtavad vastu õigusakte ja korraldavad arutelusid. Uurige, kuidas istungid toimuvad.

EP eelarve 

Tutvuge Euroopa Parlamendi toimimisega seotud kuludega.

Mitmekeelsus 

Parlament kasutab oma igapäevases tegevuses ELi kõiki 24 ametlikku keelt. Lugege, mida see praktikas tähendab.

Peasekretariaat 

Euroopa Parlamendi liikmete tööd toetab administratsioon, kes pakub tehnilist ja eksperdiabi. Lisateave

Ökoloogiline jalajälg 

Parlament püüab oma CO2 jalajälge pidevalt vähendada ja ressursse kestlikumalt kasutada. Loe keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemist lähemalt.