Keskkonnajuhtimissüsteem EMAS 

EMAS on keskkonnajuhtimissüsteem, mida Euroopa Parlament kasutab vastavalt ISO 14001:2004 standarditele ja EMASi määrusele (EÜ) nr 1221/2009.

Euroopa Parlament tunnistab, et tal on pikaajalise eesmärgina kohustus anda positiivne panus säästvasse arengusse, mitte ainult oma poliitilise rolli ja oma rolli kaudu õigusloomemenetlustes, vaid ka sellega, kuidas ta töötab ja teeb oma otsuseid iga päev.

Büroo algatas seega 19. aprilli 2004. aasta otsusega parlamendis EMAS-projekti. President ja peasekretär kirjutasid alla parlamendi keskkonnapoliitika dokumendile, mis sisaldab suuniseid parlamendi enda keskkonnajuhtimissüsteemi jaoks, mis hõlmab:

  • süsihappegaasiheite vähendamist
  • tõhusa energia-, vee- ja paberikasutuse edendamist ja jäätmete vähendamist
  • keskkonnasuuniste võtmist hankemenetlustesse
  • asjakohase käitumise ja kohustuste võtmise tagamist koolituse ja teadlikkuse tõstmisega
  • ennetusabinõude võtmist saastuse vastu võitlemiseks
  • vajalikele nõuetele vastavuse tagamist
  • oma keskkonnajuhtimissüsteemi piisavate vahenditega varustamist
  • läbipaistva teabevahetuse ja dialoogi edendamist

2007. aastal valmis esimene välisaudit ja Euroopa Parlament sai ISO 14001:2004 sertifikaadi ning on nüüd registreeritud EMASi kohaselt Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis.

EMAS pakub iga üksiku töötaja kohustumisele ja Euroopa Parlamendi kõikide talituste toele tuginedes Euroopa Parlamendile raamistikku ressursside säästmiseks tulevaste põlvkondade jaoks.

Täiendava teabe saamiseks palume võtta ühendust EMASi meeskonnaga järgmisel e-posti aadressil:

Contact: